பாகிஸ்தான் பள்ளிக்கூடத் தாக்குதல்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

பாகிஸ்தான் பள்ளிக்கூடத் தாக்குதலின் பின்னர் - காணொளி

  • 16 டிசம்பர் 2014

பாகிஸ்தானில் பள்ளிக்கூடத்தின் மீது தலிபான்கள் தாக்குதல் நடத்தியதில் பலர் கொல்லப்பட்டமை குறித்த காணொளி.