சிங்கப்பூர் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு உதவ எப்படித் தயாராகிறார்கள்?

சிங்கப்பூர் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு உதவ எப்படித் தயாராகிறார்கள்?

கல்வியில் சிறந்து விளங்குவது சிங்கப்பூரில் குடும்பங்கள் மத்தியில் பெருமைக்குரிய விஷயம். ஆனால், அந்நாட்டுக் கல்விமுறை பரீட்சைகளிலேயே கூடுதல் அக்கறைகாட்டுவதாக விமர்சனங்கள் உள்ளன.

சிக்கலான வீட்டுப்பாடங்களால் குழம்பிப் போகும் பெற்றோர் அந்த சவாலை எப்படி சமாளிக்கிறார்கள் என்று பார்க்கலாமா?