ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

ஆபாச வர்ணனைகளையும், கேலி சீழ்க்கைகளையும் பதிவு செய்த மெக்ஸிகோ பெண்கள்

  • 18 மே 2016

பெண்கள் சிலர் மெக்ஸிக்கோ நகரின் வீதிகளில் நடந்து சென்ற போது, அவர்களை கடந்த சென்ற ஆண்களின் ஆபாச வர்ணனைகளையும், கேலி பேச்சுக்களையும் எதிர்கொண்டு அதைப் பதிவும் செய்தார்காள்.( காணொளி)