நாணய அளவில் ஆளில்லா விமானம்

  • 20 மே 2016

சிறிய நாணய அளவிலான ஆளில்லா விமானம் ஒன்றை அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர்.

படத்தின் காப்புரிமை Reuters
Image caption கோப்பு படம்

சிறிய பூச்சிகளுக்கு இருப்பது போல் பறக்கும் இறக்கைகளையும், நிலைமின் (electro-static) இறங்கு தள வசதிகளையும் கொண்டதாக இந்த பறக்கும் ரோபாக்கள் இருப்பதால், இவற்றால் மேற்கூரையில் தரையிறங்க முடியும்.

இந்த வசதிகளால் இவை பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே இறங்கி விடவும், பறப்பதை தொடரும் முன் சக்தியை பாதுகாக்கவும் இயலும்.

சென்சர் கருவியுடன் கூடிய இந்த சிறு ஆளில்லா விமானக் கூட்டங்கள் தேசிய பேரிடர் ஏற்படும் சமயங்களில் அப்பகுதியை இனம் காணவும், இந்த வசதியினால் மீட்பு குழுவினருக்கு முக்கிய தகவல்களை அனுப்பி ஆபத்தில் இருக்கும் உயிர்களை காப்பாற்றவும் முடியும் என்று இதை உருவாக்கியவர்கள் நம்புகிறார்கள்.