துருக்கி ஆட்சி கவிழ்ப்பு முயற்சியின்போது இறந்தவர்களுக்காக மௌன அஞ்சலி

துருக்கி நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு கூட்டத்தின் தொடக்கத்தில் ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு முயற்சியில் இறந்தவர்களுக்காக எம்.பிகள் ஒரு நிமிட மௌனத்தை அனுசரித்தனர்.

படத்தின் காப்புரிமை epa

நாட்டின் விடுதலைக்காக 161 பொதுமக்கள் இறந்தனர் என்று துருக்கி அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த திட்டத்தை தீட்டிய 20 நபர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மீண்டும் ஆட்சி கவிழ்ப்பு முயற்சிகளை தடுக்க மக்கள் வீதிகளில் இருக்குமாறு அதிபர் எர்துவான் கூறிய கருத்துக்களை பிரதமர் பினாலி இல்திரிம் எதிரொலித்தார்.

அவர் ஆட்சி கவிழ்ப்பு முயற்சியை துருக்கியின் ஜனநாயகத்தின் மீது படிந்த ஒரு கருப்பு கறை என்று விவரித்துள்ளார்.

இந்த எழுச்சியில் பங்கெடுத்தவர்கள் குர்திஸ்தான் தீவிரவாத அமைப்பான பி.கே.கே என்று அறியப்படும் குர்திஸ்தான் தொழிலாளர்கள் கட்சியை விட மிக மோசமான தீவிரவாத குழுவை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் கூறினார்.