முத்தலாக் வழக்கும் கடந்து வந்த பாதையும்!

Mahmud Hams

இந்தியாவில் முஸ்லிம் மதத்தினரால் எதிர்பார்க்கப்பட்டு வரும் முத்தலாக் வழக்கு கடந்த வந்த பாதையை விளக்கும் நாட்குறிப்பு இது.

இதையும் படிக்கலாம்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :