இன்றைய கார்ட்டூன்

  • 25 ஆகஸ்ட் 2017

பாலியல் வழக்கில் ஹரியானா சாமியார் "குற்றவாளி" என்ற நீதிமன்ற தீர்ப்பு பற்றிய இன்றைய கார்ட்டூன்.