“இந்திய மக்களுக்கே உணவளித்தோமே எங்களை பார்க்க மறுக்கிறீர்களே”
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

“இந்திய மக்களுக்கே உணவளித்தோமே எங்களை பார்க்க மறுக்கிறீர்களே” - விவசாயி ஏக்கம்

  • 27 ஆகஸ்ட் 2017

டெல்லியில் தொடர் போராட்டம் நடத்தி வரும் தமிழக விவசாயிகளில் ஒருவர் “இந்திய மக்களுக்கும், பிரதமராகிய உங்களுக்கும் உணவளித்தோமே, எங்களை பார்க்க மறுக்கிறீர்களே” என்று தனது ஏக்கத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :