ஹவாய்: மலையில் இருந்து வழியும் எரிமலை குழம்பு.

ஹவாய்: மலையில் இருந்து வழியும் எரிமலை குழம்பு.

ஹவாயின் பெரிய தீவில் உள்ள கீலவுயே எரிமலையில் இருந்து வழிந்துகொண்டிருக்கும் ‘லாவா’ எனப்படும் எரிமலை குழம்பு.

உலகிலேயே அதிகக் கொதிப்புடன் இருக்கும் எரிமலை இதுவே.

1983 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்த எரிமலை அவ்வப்போது வெடித்துவருகிறது.

பிற செய்திகள் :

மனம் திறந்து கட்டியணைக்கும் பிரதமர் மோதி

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :