கசாப்பின் கிராமத்துக்கு சென்ற செய்தியாளர்களுக்கு நடந்தது என்ன?

கசாப்பின் கிராமத்துக்கு சென்ற செய்தியாளர்களுக்கு நடந்தது என்ன?

கசாப்பின் குடும்பம் குறித்தும், அவரது வாழ்க்கை குறித்தும் செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற பத்திரிக்கையாளர்கள் தாக்கப்பட்டிருந்தனர் என்பதை தெரிந்த எனக்கு பதற்றமாகவும் இருந்தது.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :