2015 சென்னை வெள்ள நிவாரணப் பணியின்போது துவங்கிய காதல்

2015 சென்னை வெள்ள நிவாரணப் பணியின்போது துவங்கிய காதல்

2015 சென்னை வெள்ள நிவாரண பணியின் போது துவங்கிய காதல், அடுத்த ஆண்டு டிசம்பரில் பெற்றொரின் சம்மதம் பெற்று, இந்த ஆண்டு டிசம்பரில் திருமணம் என்று மலர்ந்த காதல் கதை.

தயாரிப்பு: ஜெயக்குமார், பிபிசி தமிழ்

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :