தனிமையில் வாடுவோர் நலன் காக்க தனி அமைச்சகம் உள்ளது எந்த நாட்டில்?

தனிமையில் வாடுவோர் நலன் காக்க தனி அமைச்சகம் உள்ளது எந்த நாட்டில்?

தனிமையில் வாடுவோர் பிரச்சினையை தேசியப் பிரச்சினையாகக் கருதி அதைக் கையாள தனி அமைச்சகத்தையே உருவாக்கிய நாடு எது தெரியுமா? அங்கே தனிமையில் வாடுவோர் எந்தப் பிரிவினர், ஏன் தெரியுமா?

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :