பட்ஜெட்டில் இந்த முடிதிருத்தும் தொழிலாளியின் எதிர்பார்ப்பு என்ன? #budgetwithBBC

பட்ஜெட்டில் இந்த முடிதிருத்தும் தொழிலாளியின் எதிர்பார்ப்பு என்ன? #budgetwithBBC

2018 பட்ஜெட்டில் இந்த முடிதிருத்தும் தொழிலாளி எதிர்பார்ப்பதென்ன?

உணவு, உடை, உறைவிடம், மருத்துவம் இவையே இவரது கவலை. இது அவர் பேசும் காணொளி.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :