பட்ஜெட் பற்றி மாத ஊதியம் வாங்கும் இவரது கருத்து என்ன? #budgetwithBBC

பட்ஜெட் பற்றி மாத ஊதியம் வாங்கும் இவரது கருத்து என்ன? #budgetwithBBC

இந்த ஆண்டு சமர்ப்பிக்கப்பட இருக்கும் பட்ஜெட்டில் மாத ஊதியம் வாங்குவோர் என்ன எதிர்பார்க்கின்றனர்?

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :