புலியும் கரடியும் மோதும் தத்ரூபக் காணொளி- பின்வாங்குவது எது?

புலியும் கரடியும் மோதும் தத்ரூபக் காணொளி- பின்வாங்குவது எது?

இந்தியாவின் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் டடோபாவிலுள்ள புலிகள் காப்பகத்தில் புலிக்கும், கரடிக்கும் இடையே நடைபெற்ற அரிய சண்டையின் தத்ரூப காட்சிகள்.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :