வரவு எப்படி?: நீங்கள் இல்லாவிட்டால், உங்களை சார்ந்துள்ளவர்களின் நிலை என்ன? எதாவது திட்டம் வைத்திருக்கிறீர்களா?

வரவு எப்படி?: நீங்கள் இல்லாவிட்டால், உங்களை சார்ந்துள்ளவர்களின் நிலை என்ன? எதாவது திட்டம் வைத்திருக்கிறீர்களா?

நீங்கள் இல்லாவிட்டால் உங்கள் குடும்பத்தினரின் நிலை என்னவாகும்? அதற்கு டெர்ம் இன்சூரன்ஸ் எப்படியெல்லாம் உதவும்? டெர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுத்தால் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் எவை? போன்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடையளிக்கிறது ''வரவு எப்படி?'' நிகழ்ச்சியின் இந்த வார பகுதி.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: