வரவு எப்படி?: பொருட்கள் வாங்கும் போது ஏமாற்றப்படாமல் இருப்பது எப்படி?

வரவு எப்படி?: பொருட்கள் வாங்கும் போது ஏமாற்றப்படாமல் இருப்பது எப்படி?

நுகர்வோர் உரிமை குறித்தும், பொருட்கள் வாங்கும் போது ஏமாற்றப்படாமல் இருப்பது எப்படி? என்பதை விளக்கும் பிபிசி தமிழின் "வரவு எப்படி?" பகுதி.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: