முடி கொட்டுவதை தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

முடி கொட்டுவதை தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

முடி கொட்டும் பிரச்சினை ஏன் ஏற்படுகிறது. வந்தால் அதற்கு என்ன செய்யவேண்டும்?

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: