வரவு எப்படி?: 2018 பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட மாற்றங்கள் என்னென்ன?

2018 பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட மாற்றங்கள் உங்கள் நிதி நிலைமையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். இந்த புதிய நிதியாண்டில் நீங்கள் கவனித்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் குறித்து விளக்கும் பிபிசி தமிழின் 'வரவு எப்படி?' நிகழ்ச்சியின் இந்த வார பகுதி இது.

தொடர்புடைய செய்திகள்:

பிற செய்திகள்: