வரவு எப்படி? வாராக் கடனும் வங்கி பணமும்

வரவு எப்படி? வாராக் கடனும் வங்கி பணமும்

வங்கி, வாராக்கடன், வங்கியில் இருக்கும் உங்கள் பணம் போன்ற விஷயங்களை விளக்கும் பிபிசியின் `வரவு எப்படி?` நிகழ்ச்சி காணொளி.

இது பிபிசி தமிழின் சிறப்பு பக்கம். இது போன்ற வடிவங்களில் 'வரவு எப்படி?' என்ற தலைப்பில் தொடர்ந்து பதிவேற்றப்படும் காணொளிகளை பார்த்துப் பயன்பெறுங்கள்.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: