'எங்களை சுற்றியுள்ளவர்கள் சரியாக இருந்தால் முகத்திரை எதற்கு?'
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

'சுற்றியுள்ளவர்கள் சரியாக இருந்தால் எங்களுக்கு முகத்திரை எதற்கு?'

பெண்கள் முகத்திரையைக் கொண்டு எப்போதும் முகத்தை மூடியே இருக்க வேண்டிய வழக்கம் இந்தியாவின் பல்வேறு சமூகக் குழுக்களிடையே நிலவுகிறது.

முகத்திரை அணியும் பெண்கள் தங்கள் மோசமான அனுபவங்கள் சிலவற்றை பிபிசியிடம் பகிர்ந்துகொண்டனர்.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: