பசுமை பட்டாசு பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?

பசுமை பட்டாசு பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?

இந்திய உச்சநீதிமன்ற ஆணைப்படி, இந்த தீபாவளிக்கு ‘பசுமை பட்டாசுகள்’ மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும்.

இந்த நீதிமன்ற ஆணைக்கு பதிலளிக்கும் வகையிலான பசுமை பட்டாசுகள் பற்றி விளக்கும் காணொளி.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: