விண்வெளியில் இந்தியாவுக்கு எதிராக பாகிஸ்தான்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

விண்வெளியில் இந்தியாவுக்கு எதிராக பாகிஸ்தான்

  • 10 நவம்பர் 2018

2022ஆம் ஆண்டிற்குள் விண்வெளிக்கு மனிதனை அனுப்பப்போவது இந்தியாவா அல்லது பாகிஸ்தானா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ள நிலையில் இந்த இரு நாடுகளின் விண்வெளி பயணங்கள் குறித்து விளக்குகிறது பிபிசி தமிழின் இந்த 'வரவு எப்படி?'நிகழ்ச்சி.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: