காலத்தை கடந்து பெரும் வாழ்வு வாழும் நம்மாழ்வார்

காலத்தை கடந்து பெரும் வாழ்வு வாழும் நம்மாழ்வார்

பெருவாழ்வு என்பது தம் காலத்தை கடந்தும் மற்றவர்களுக்கு பயனாக வாழ்வது. அப்படியான பெரும் வாழ்வை வாழ்ந்திருக்கிறார் நம்மாழ்வார். காலத்தை கடந்தும் தீர்வுக்காக அவரையே தேடுகிறார்கள்.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: