இந்திய பிரதமர் ஒருவர் கூட தமிழகத்தை சேர்ந்தவராக இல்லாமல் போனது ஏன்?
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

இந்தியப் பிரதமர் ஒருவர் கூட தமிழகத்தை சேர்ந்தவராக இல்லாமல் போனது ஏன்?

இந்திய பிரதமர் ஒருவர் கூட தமிழகத்தை சேர்ந்தவராக இல்லாமல் போனது ஏன்? இது திட்டமிட்ட செயலா அல்லது இது தற்செயலாக நடந்ததா? இதற்கு காரணமென்ன என்பதை அலசுகிறார் பிபிசி தமிழின் பரணீதரன்.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :