பெண்கள் மாதவிடாய் கால உடல்நலம்: வாழை நாரில் இருந்து தயாராகும் சானிடரி நேப்கின்கள்

பெண்கள் மாதவிடாய் கால உடல்நலம்: வாழை நாரில் இருந்து தயாராகும் சானிடரி நேப்கின்கள்

வாழை நாரால் தயாரிக்கப்படும் சானிடரி பேடுகளை பயன்படுத்த விரும்புவீர்களா?

துணி மற்றும் வாழை நாரால் தயாரிக்கப்படும் இந்த நேப்கின்களை சுமார் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை பயன்படுத்தலாம்.

இது எப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது? இது பயன்தருமா?

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: