தமிழக அரசின் அம்மா மினி கிளீனிக் எப்படி இயங்குகிறது?

தமிழக அரசின் அம்மா மினி கிளீனிக் எப்படி இயங்குகிறது?

தமிழக அரசு திறந்துள்ள அம்மா மினி கிளினிக் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை அறிய ஒரு மினி கிளினிக்குக்கு பிபிசி தமிழ் குழு சென்றது. அங்கு வந்தவர்களின் அனுபவத்தை விவரிக்கிறது இந்த காணொளி.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :