தன்னைப் போன்ற மாற்றுத் திறனாளி பெண்களின் வாழ்வில் மாற்றம் விதைக்கும் தன்னம்பிக்கைப் பெண்.

தன்னைப் போன்ற மாற்றுத் திறனாளி பெண்களின் வாழ்வில் மாற்றம் விதைக்கும் தன்னம்பிக்கைப் பெண்.

தன்னைப் போன்ற மாற்றுத் திறனாளிப் பெண்களின் வாழ்வில் மாற்றம் விதைக்கும் தன்னம்பிக்கைப் பெண்.

தயாரிப்பு: நடராஜன் சுந்தர்.

படத்தொகுப்பு: ஜெரின் சாமுவேல்.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: