தமிழர் பண்பாடு: ரேக்ளா ரேஸ் எப்படி நடக்கிறது? அதன் வரலாறு என்ன?

தமிழர் பண்பாடு: ரேக்ளா ரேஸ் எப்படி நடக்கிறது? அதன் வரலாறு என்ன?

கொங்கு மண்ணின் பாரம்பரிய வீர விளையாட்டாக கருதப்படும் ரேக்ளா ரேஸ் குறித்த ஒரு செய்தித் தொகுப்பு.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: