104 வயதில் கல்வியில் சாதித்த கேரளத்தின் குட்டியம்மா பாட்டி

104 வயதில் கல்வியில் சாதித்த கேரளத்தின் குட்டியம்மா பாட்டி

கல்விக்கு வயது தடை இல்லை என்பார்கள். அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறார் கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த குட்டியம்மா பாட்டி.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :