பிபிசி தமிழுக்கு புகார்களை அனுப்ப

பிபிசி தமிழ் குறித்த உங்கள் புகார்களை அனுப்புவதற்கு தயவுசெய்து கீழ்கண்ட படிவத்தை பயன்படுத்தவும்.

பெரும்பாலான புகார்களுக்கு பத்து வேலை நாட்களுக்குள் பதிலளிப்பதை எங்களின் இலக்காக வைத்திருக்கிறோம். அதேசமயம், உங்களின் புகாரின் தன்மை மற்றும் அது குறித்து விசாரிக்கத் தேவைப்படும் நேரம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தும் இந்த கால அளவு மாறலாம்.

பிபிசி புகார்களைக் கையாளும் நடைமுறைகள் குறித்த முழுமையான விவரங்களை இந்த பக்கத்தில் சென்று பார்க்கவும்.

பொதுவான கருத்துப் பரிமாற்றம் மற்றும் விசாரணைகளுக்கு இங்கே அழுத்தவும்

Your contact details
Disclaimer