எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

நேயர்களாகிய உங்கள் கருத்துகளை அறிய நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம்

உங்கள் கருத்துகளை, கேள்விகளை, கோரிக்கைகளை தவறாமல் எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்கள்.

பதில் பெற வேண்டும் என்றோ, உங்களது கடிதம் வாராந்திர நேயர் நேரம் நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற வேண்டும் என்றோ நீங்கள் விரும்பும் பட்சத்தில், உங்கள் முழு மின்அஞ்சல் முகவரி, இருப்பிட முகவரி ஆகியவற்றை மறக்காமல் குறிப்பிடுங்கள்.

Use the following email address:

tamil@bbc.co.uk

Or write to:

Editor

BBC Tamil Service

BBC World Service

Zone A, Fifth Floor

BBC Broadcasting House

Portland Place

London

W1A 1AA

United Kingdom

Tel: +44 (0)20 -3614-4042