கிளிக் தொழில்நுட்ப காணொளி

கிளிக் தொழில்நுட்ப காணொளி

வையர் இணைப்பு இல்லாமல், சார்ஜ் செய்யும் வசதி, இணையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பொறி மற்றும் 55 பவுண்ட் எடை கொண்ட குண்டு துளைக்காத கேடயம் உள்ளிட்டவை அடங்கிய காணொளி.