கிளிக் தொழில்நுட்ப காணொளி
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

கிளிக் தொழில்நுட்ப காணொளி

லண்டனில் இருந்து பாரிசுக்கு மின்சார விமானம், செயலி மூலம் இயங்கும் கடை, சர்வதேச ரோபோடிக்ஸ் சேலன்ச் போட்டி உள்ளிட்டவை அடங்கிய காணொளி