கிளிக் தொழில்நுட்ப காணொளி
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

கிளிக் தொழில்நுட்ப காணொளி

  • 1 ஏப்ரல் 2017

அறிமுகமாகவுள்ள சாம்சங் காலக்ஸி S8 and S8 ப்ளஸ், பறக்கும் கருவிகளுக்காக வான்வழி தடம், மூளைகளை கணினிகளோடு இணைக்கும் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்டவை அடங்கிய காணொளி