மோதியின் மூன்றாண்டு கால ஆட்சி, மக்களின் கருத்து என்ன?
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

மோதியின் மூன்றாண்டு கால ஆட்சி, மக்களின் கருத்து என்ன?

மோதியின் மூன்றாண்டு கால ஆட்சி குறித்து டெல்லிவாசிகளின் கருத்துக்களை பிபிசிதமிழ் கேட்டறிந்தது. இது குறித்த காணொளி.