விளையாட்டில் பாலின சமத்துவத்திற்கு போராடிய 10 வயது மாணவியர்

விளையாட்டில் பாலின சமத்துவத்திற்கு போராடிய 10 வயது மாணவியர்

ரியோ டி ஜெனிரோவிலுள்ள ஒரு பள்ளியில் மாணவியர் குழு ஒன்று கால்பந்து விளையாட விரும்பியது.

ஆனால், மாணவியரோடு கால்பந்து விளையாட விரும்பாத மாணவர்கள், அவர்கள் கால்பந்து ஆட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு பதிலாக கால்பந்து விளையாடும்போது குதுகல மங்கையராக இருக்கலாம் என்று பரிந்துரைத்தனர்.

“கேள் பவர்” என்ற மாணவியருக்கான கால்பந்து அணி ஒன்றை உருவாக்கிய இந்த 10 வயது மாணவியர், கால்பந்து மைதானத்தில் உள்ளே இறங்கி அதனை ஆக்கிரமித்து, மாணவர்களோடு ஒரு கால்பந்து ஆட்டத்தையும் விளையாடியுள்ளனர்.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :