ஓராண்டு விண்வெளியில் கழித்த மனித உடலுக்கு என்ன நடக்கும்?
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

ஓராண்டு விண்வெளியில் கழித்த மனித உடலுக்கு என்ன நடக்கும்?

ஈர்ப்பு விசை இல்லாத வெற்றிட நிலையில் ஓராண்டு விண்வெளியில் கழித்த மனித உடலுக்கு என்ன நடக்கும்? என்ற ஆய்வின் விபரங்களை காட்டும் காணொளி.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :