சேலம் பட்டதாரிகளின் போகி பக்கெட் சேலஞ் திட்டம்

சேலம் பட்டதாரிகளின் போகி பக்கெட் சேலஞ் திட்டம்

குப்பைகளை முறையான வகையில் பிரித்து கழிவுகளை அப்புறப்படுத்த ஒவ்வொரு வீட்டின் கதவையும் தட்ட முயற்சி எடுத்துள்ளனர் `குப்பைகாரர்' குழுவினர்.

சேலம் பட்டதாரிகளின் போகி பக்கெட் சேலஞ் திட்டம் பற்றிய காணொளி.

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :