பிளாஸ்டிக் பிரச்சனைக்கு ஒரு வெற்றிகரமான தீர்வு

பிளாஸ்டிக் பிரச்சனைக்கு ஒரு வெற்றிகரமான தீர்வு

இந்த உலகுக்கே பிளாஸ்டிக் பொருட்களால் பிரச்சனை உள்ளது. நார்வே நாட்டில் அதற்கு தீர்வு உள்ளது.

பிபிசி தமிழின் சிறந்த 5 காணொளிகள்:

ஆபாசப்படங்களுக்கு அடிமையாகி மீண்டவரின் வாக்குமூலம்

அத்வானி இந்தியாவின் பிரதமராக முடியாதது ஏன்?

இந்திராவின் இறுதி நிமிடங்கள். நடந்தது என்ன?

"பெரியாரை மறுப்பவர்களுக்கு வேறு நோக்கங்கள் இருக்கின்றன"

தடைகளுக்கு மத்தியில் கத்தார் நிமிர்ந்து நிற்பது எப்படி?