திங்கட்கிழமை தமிழோசை

திங்கட்கிழமை தமிழோசை

பிபிசி தமிழோசையின் திங்கட்கிழமை நிகழ்ச்சி. இலங்கை, இந்திய மற்றும் உலகச் செய்திகள், பின்னணித் தகவல்கள், ஆய்வுகள் மற்றும் நிபுணர் பேட்டிகள். நிறைவாக விளையாட்டுத் துறைச் செய்திகளை தொகுத்தளிக்கும் விளையாட்டரங்கம்.