புதன்கிழமை தமிழோசை

புதன்கிழமை தமிழோசை

பிபிசி தமிழோசையின் புதன்கிழமை நிகழ்ச்சி. இலங்கை, இந்திய மற்றும் உலகச் செய்திகள், பின்னணித் தகவல்கள், ஆய்வுகள் மற்றும் நிபுணர் பேட்டிகள். நிறைவாக உலக நடப்புகளை அலசும் பிபிசி உலக சேவையின் விசேடப் பெட்டகமான பலகணி.