ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

விருத்தசேஷனம் எச் ஐ வி தொற்றைக் குறைக்கும்