ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

'நகர்மயமாதலின் விலையே தற்கொலை அதிகரிப்பு'

படத்தின் காப்புரிமை BBC World Service

இந்தியாவில் இளவயது தற்கொலைகள் அதிகரிப்பதன் காரணம் குறித்து சென்னை மருத்துவ கல்லூரியின் மனநல மருத்துவ பேராசிரியர் நம்பி செவ்வி.