"ஆன்மீகம் வழியாக சமுதாயத்துக்கு உத்வேகம் தந்தவர் விவேகானந்தர்"

கடைசியாக பிரசுரிக்கப்பட்டது: 12 ஜனவரி, 2013 - 17:45 ஜிஎம்டி

மீடியா பிளேயர்

சுவாமி விவேகானந்தரின் பங்களிப்பு பற்றி எழுத்தாளர் அரவிந்தன் நீலகண்டன் தமிழோசைக்கு வழங்கிய செவ்வி.

கேட்கmp3

இவற்றை இயக்க உங்கள் உலவியில் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இயங்க அனுமதித்திருக்க வேண்டும் மேலும் பிளாஷ் பிளேயரின் மிகச் சமீபத்திய வடிவம் உங்கள் கணினியில் நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

மாற்று மீடியா வடிவில் இயக்க

சுவாமி விவேகானந்தரின் பங்களிப்பு பற்றி எழுத்தாளர் அரவிந்தன் நீலகண்டன் தமிழோசைக்கு வழங்கிய செவ்வி.

இந்திய சமூகத்துக்கும் அதன் தத்துவ மரபுக்கு விவேகானந்தர் இந்திய அடிமைப்பட்டு இருந்த காலத்தில், சமூகம் தேக்கமடைந்திருந்த நிலையில் ஆன்மீக அடிப்படையில் நாட்டுக்கு புத்துணர்வை அளித்தார் என்று குறிப்பிடுகிறார் எழுத்தாளர் அரவிந்தன் நீலகண்டன்.

சுவாமி விவேகானந்தரின் தென்னகத்தில் கண்ட ஜாதியக் கொடுமைகளும், ஆரிய- திராவிட வேறுபாடு கோட்பாடுகளும் அவரிடம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது என்றும், கன்னியாகுமரியை அடுத்த கடலில் உள்ள பாறையில் உட்கார்ந்து மூன்று நாள் அவர் தவம் புரிந்தார். புதிய பாரதம் அளிக்க வேண்டிய தேவையை அவர் அங்கு உணர்ந்தார் என்றும் கூறுகிறார் அரவிந்தன் நீலகண்டன்.

சுவாமி விவேகானந்தர் ஜாதிய வேறுபாடுகளை ஆதரித்தார் என்றும் பெண்களுக்கு எதிராக சில கருத்துக்களை கூறியுள்ளார் என்று வரும் விமர்சனங்கள் குறித்துக் கேட்டபோது, விவேகானந்தரை முழுமையாகப் படித்தால் இந்த விமர்சனங்கள் அடிப்படையற்றவை என்பது விளங்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

More Multimedia

BBC © 2014 வெளியார் இணையதளங்களில் இருக்கும் தகவல்களுக்கு பிபிசி பொறுப்பாகாது

(CSS) ஸ்டைல் ஷீட் வசதியுள்ள இணைய உலவிகளில்தான் இந்த பக்கத்தை ஒழுங்காகப் பார்க்க முடியும். தற்போது நீங்கள் வைத்துள்ள உலவியிலேயே இப்பக்கம் தெரியும் என்றாலும், இப்பக்கத்தின் முழுமையான காட்சி அனுபவத்தை நீங்கள் பெற இயலாது. உலவியின் புதிய பதிப்பு ஒன்றைப் பெறுவது பற்றி பரிசீலிக்கவும், அல்லது உங்கள் உலவியில் ஸ்டைல் ஷீட் வசதி இருந்தால், அது செயல்பட அனுமதிக்கவும்.