பிபிசி தமிழ்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

தமிழோசை செய்தியறிக்கை

இன்றைய செய்தியறிக்கை (1525 ஜி.எம்.டி மணிக்கு இலங்கையின் சக்தி எப்.எம் வானொலி மூலம் ஒலிபரப்பாவது.)