ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

யாழ் புத்தகக் கண்காட்சியில் கலந்து கொள்வது குறித்த தமிழக சர்ச்சை

யாழ்ப்பாணத்தில் நடக்கவுள்ள புத்தகக் கண்காட்சியில் கலந்துகொள்ள தென்னிந்திய புத்தக பதிப்பாளர் சங்கத்துக்கு எதிர்ப்பு