ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

ஐநா பொதுச் சபையில் இலங்கை ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ

ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபையில் இலங்கை ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஹபக்ஷ அவர்கள் ஆற்றிய உரையின் ஒரு பகுதியை இங்கு கேட்கலாம்.