ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

'ஆப்பிரிக்க யானைகள் 10 ஆண்டுகளில் அழிந்துவிடலாம்' - எச்சரிக்கை

ஆப்பிரிக்க யானைகள் அடுத்த பத்து வருடங்களுக்குள் 30 நாடுகளில் அழிந்துபோய்விடும் என்பதுதான் விலங்கு பாதுகாப்புக் குழுக்களின் தற்போதைய மிகவும் முக்கியமான எச்சரிக்கை.

யானைத்தந்தத்துக்காக பலாயிரக்கணக்கான யானைகள் வருடாந்தம் அழிக்கப்படுவதாகவும், கடந்த இருபது வருடங்களில் இல்லாத அளவுக்கு இது அதிகமாகும் என்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

குறிப்பாக சீனாவில் யானைத்தந்தத்துக்கான தேவை அதிகமாகக் காணப்படுகிறது.

இவை குறித்த பிபிசியின் செய்திப் பெட்டகம்.