ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

'கணிசமான பெண்களுக்கு கருத்தடை செய்யப்பட்டது'

கணிசமான பெண்கள் மிரட்டப்பட்டு அவர்களுக்கு கருத்தடை செய்யப்பட்டதாக அருட்தந்தை மங்களராஜா குற்றஞ்சாட்டுகிறார்.